Jump to content

OP5

Members
 • Posts

  354
 • Joined

Everything posted by OP5

 1. Skall använda en liten Sony Kamera typ EX1, som skall skicka signalen med SDI kabel till en skärm. Problemet är bara att kabeln måste vara 50 meter lång. Här tidigare haft ett problem men en något längre kabel där signalen inte var tillräkligt stark från den lilla kameran och vi fick hyra en större. Nån som har erfarenhet och kan uttala sig om saken. Sen spelar ju kvaliten på kabeln etc också roll, men vore ändå bara att höra lite åsikter då jag inte har möjlighet att testa just nu.
 2. Nån här som har vana att använda gimbals typ Ronin eller Movi och har lust att svara på lite frågor om användingen?
 3. Jobbar en hel del med småjobb som kan komma med mycket kort varsel där jag hyr utrustning. Har svenskt företag, jobben kan dock vara utomlands. Skulle vilja ha tips på företag som erbjuder försäkring för utrustning med kort varsel för korta produktioner. Tack!
 4. Håller på att ansöka till diverse filmfestivaler med en kortfilm. Har en digital visningskopia DCP. Undrar därför, OM jag blir antagen, 1. HUR brukar visningskopian levereras? Laddas upp till FTP server? Skicka på hårddisk med post? 2. Om det senare, vem står för kostnaden? 3. Hur pass vanligt är det att festivaler bjuder in regissören att närvara vid visningen? 4. Om man blir inbjuden, vem står då för kostnaden (hotel, flyg etc), förutsatt att det inte är en känd regis
 5. En fråga till. OK, men var går gränsen mellan vad som är karaktärsdrivna ljud på skärmen? Ja menar om alla ljud som någon karaktär i bild är upphov till skall ligga i centern så skulle förutom musiken 90% av alla ljud i filmen jag jobbar med ligga i centern. Förstår att det inte finns någon helt tydlig gräns men för att ge några exempel... vilka av följande ljud skulle du lägga i centern förutsatt att de sker i bild: - Fotsteg/klädprassel - En karaktär bläddrar i en bok/öppnar en låda etc - Slagsmålsljud - En karaktär kör fram en bil mot kameran (billjudet allså) - En karaktär skjuter med pistol - En hund i bild skäller - Rumsatmosvär TACK PÅ FÖRHAND
 6. Tack, bra svar. En följdfråga, anledningen till att jag funderade på 3 kanals mix är att jag läste nånstans att vissa festivaler inte vill ha stereomix eftersom det låter konstigt på bio om dialogen kommer ur höger och vänsterkanalen... synpunkt?
 7. Skall ljudlägga och mixa en kortfilm för första gången. Har lärt mig lite på nätet. Tänkte göra en 5.1 eller 3 kanals mix (Center, höger, vänster) för bio och stereo för hemmabruk. Dialogen är helt inspelad efteråt och finns därför som ett rent spår. Har även delat upp övriga ljud i ljudläggningen i följande spår: Atmosvär, Effekter, Foley, Musik. 1. För 5.1 eller 3 kanalsmixen, skall dialogen normalt sett BARA ligga i centerkanalen? (förutom om någon pratar utanför bild till höger.) 2. Vad annat brukar ligga i centerkanalen? Atmosvär? Fotsteg? 3. Finns det några generella riktmärken för högt ljudet skall vara i DB i de olika kanalerna?
 8. Har gjort lite tester i båda programmen och funnit att jag tycker fan att de Adobe film LUTsen som finns i Premiere är snyggast. Finns det nån anledning att gå in i DaVinci istället för att bara färdigställa i Premiere?
 9. Håller på med en kortfilm, allt utspelar sig i en miljö och är ganska enkelt, ser inte att ljudet behöver mycket effekter och liknande. Siktar på en Stereo och 3 kanals mix. Är heller inte mycket som behöver filtreras. Har gjort rätt mycket i premiere redan. Så vad har jag egentligen att vinna på att fortsätta i Protools istället för att färdigställa direkt i Premiere?
 10. OP5

  Dcp

  Är det DCP-o-matic du menar inte håller färgerna?
 11. OP5

  Dcp

  Jag provade att exportera DCP direkt från Premiere Pro med Wraptor, verkar funka förutom att bitraten blir väldigt låg. Det står att den skall blir runt 5 GB och vara 250 men den färdiga filen blir bara runt 200mb. Har provat olika inställningar, finns ju inte så många. Läste om nån annan som haft samma problem men hittade ingen lösning. Vad gör jag för fel? Vad tycker ni annars om Wraptor? Tråden är lite gammal, så vilket program rekommendar ni nu?
 12. OK, så om jag nu måste blanda 4K och 1080p på timelinen så gör jag en ny 1080p timeline (har tidigare klippt i 4K timeline) och lägger in både 4K och 1080p klippen där och förminskar 4K klippen och sen exporterar 1080p? Tackar för svar och ursäktar om jag är omständig med mina frågor, vill bara vara säker på att jag gör på bästa sätt... ELLER kan jag lägga in 1080p klippen på 4K timelinen, förstora upp dem till 4K, och sedan exportera 1080p utan någon försämring i bildkvalitet?
 13. OK, en följdfråga - De bilder som jag tar in i After Effects, bearbeter jag där och exporterar i 1080 (eftersom flera behöver zoomas i ovs och slutresultatet ändå är 1080), MEN när jag importerar dem på 4K timelinen i Premiere så kommer de ju bara att fylla upp en liten del av bilden. Det gör iofs inget för klippningen, MEN kommer de att fylla ut hela bilden när jag exporterar 1080 från Premiere eller kommer de att bli en liten del i 1080 bilden också?
 14. tack igen, sista frågorna (tror jag). 1. Om jag kör en edl eller xml till Davinci, kommer ev enklare effekter jag gjort i Premiere, typ inzoomingar etc att följa med, eller måste jag göra om dem. 2. När gradingen i DaVinci är klar, brukar du mastra (lägga in ljud och köra ut den färdiga filen i DaVinci eller går du tillbaka till Premiere? 3. Har hittat diverse gratis lutar på internet bla dessa U-SONY-S-LOG3-V8-LTR.3dl, hur kan jag veta att det är en 3d lut eller ej? Är det ändelsen 3dl = 3d Lut?
 15. Tackar för snabbt bra svar. Några följdfrågor/kommentarer... 1. Så i det läget när jag i tex i AE lägger på LUT:en så bör jag i princip i det läget redan vara säker på VILKEN LUT jag vill använda mig av till hela filmen alltså? 2. Ang exporten till DaVinci, så jag exporterar alltså hela filmen som en ny video fil från Premiere? Vad är fördelen med det istället för att exportera en EDL och ta in originalklippen i DaVinci?
 16. OK, återkommer med två följdfrågor: 1. Menar du alltså att jag skall lägga på LUT i Premiere? Och den följer sedan med till både AE och DaVinci? Vad är fördelen med det istället för att lägga på LUT i DaVinici? 2. Vilken typ av export skall jag isf fall använda till AE och DaVinci? Tackar på förhand!
 17. OK, tack. Så för att förtydliga, efter klippning gör jag effekterna i AE med lut, sen (när effekterna är klara) tar in allt i DaVinci och gradar?
 18. OK, Tack! Så de bilder jag zoomat in på (under 200%) i 4K sequensen kommer i exporten till 1920x1080 INTE att bli "inzoomade" utan croppade från 4K till 1920x1080, dvs INGEN uppförstoring av pixels/kvalitetsförlust i den färdiga filen?
 19. Har filmat en grej i Slog3 där en del är greenscreen som skall matchas och ev någon animering. Kanske en dum fråga, men skall jag färgkorrigeringen helt färdig först innan jag börjar med det? Planerar klippa i Premiere göra effekterna i After Effects... vad skulle ni rekommendera, göra färgkorrigeringen i Premiere, After effects eller DaVinci Resolve som jag också har?
 20. Har filmat en grej i 4K upplösning och skall klippa det i premiere pro CC och slutresultatet skall vara 1920*1080 upplösning. Är en kortfilm men säkert 100 olika kamera inställningar och i säkert 30-40% så kommer jag att vilja utnyttna möjligheten att zooma in och bara använda en del av bilden eftersom den är filmad i en högre upplösning. Så vad är då smidigaste workflowet? Att öppna en sekvens i 4K och först klippa 4K filern utan att zooma in och sen exportera till 1920*1080, eller öppna en sekvens i 1920*1080 direkt importera 4K filerna och zooma in/skala om direkt, eller nån annan lösning? Tack på förhand för svar...
 21. OP5

  Borttappad utrustning?

  Men är nog jag som varit lite otydlig också. Jag var alltså anlitad av företaget som privat arbetstagare och fick lön. Inte på faktura
 22. OP5

  Borttappad utrustning?

  Nu har jag kollat upp närmare från andra källor och vågar påstå att det du säger inte stämmer alls. Följande lagar gäller likväl en korttids frilandsanställning som en fast. "4 kap. Arbetstagares skadeståndsansvar 1 § För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter." http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.htm Även om det skulle dömas ut ett skadestånd i domstol så kan inte arbetsgivaren dra det på lönen. Det är kvittningslagen som styr det. Citat: 2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvitning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs. Ok med kvittning om arbetstagaren godkänner det. Citat: 3 § Kan kvittning ej ske enligt 2 §, får arbetsgivaren kvitta endast med klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran, eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten. För kvittning enligt första stycket får ej tagas i anspråk belopp som är avsett att utgöra ersättning för särskilda kostnader. Rätt till kvittning utöver vad som följer av första och andra styckena kan medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse som central arbetstagarorga nisation. Arbetsgivare som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även i fråga om arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsättes i arbete som avses med avtalet. Detta gäller dock ej arbetstagare som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal. Lag (1976:587).
×
×
 • Create New...