Jump to content

Undersökning till alternativa distributionsvägar


Alternativen

Recommended Posts

Hej alla!

 

Detta är en enkät som berör dina filmvanor.

Enkäten är en del av upphovsmännens C-uppsats och kommer utgöra den empiriska studie som är vital för att kunna slutföra uppsatsen med relevant information.

Syftet med uppsatsen är att undersöka om illegal nerladdning skulle reduceras förutsatt att det fanns möjlighet att betala en mindre summa (än biopriset) för tillgång till filmen, som lagligt laddas ner, samtidigt som den släpps på bio.

Genom denna forskning ämnar vi belysa och klargöra möjligheterna för alternativa distributionsvägar för, först och främst, svensk film.

Vi önskar innerligt att samtliga respondenter tar sig tid för enkäten och sanningsenligt svarar på frågorna.

Enkäten använder sig av begreppet spelfilm vilket innebär långfilm som inte är kort-/novellfilm, tecknad eller på annat sätt av animerad karaktär och inte heller film av dokumentär art.

För att förtydliga; helt enkelt vanlig "biofilm".

Samtliga respondenter har fullkomlig anonymitet och det data som framställs utifrån svaren kommer inte belysa enskilda respondenters åsikter eller svar på något sätt.

Enkäten tar ca. 5-7 min att slutföra.

Tack på förhand!

 

Länk: EvaSys online-utvärdering

Lösenord: film2013

Link to comment
Share on other sites

Några funderingar:

 

"Vanlig biofilm" kan för mig mycket väl vara en animerad långfilm. . . Men tecknad film ingår inte?

 

"Arbetstagande" var en väldigt ovanlig benämning på "anställd".

 

Fråga 3.1 "Hur ofta ser du på spelfilm" och sen är alternativen hur många filmer jag ser i veckan, inte hur ofta. Jag ser på spelfilm ungefär fem gånger i veckan, men det blir bara 1-2 filmer i veckan.

 

Fråga 4.3 - Här skulle ett "övrigt" passat väldigt bra. Inget av alternativen passar mig.

 

Fråga 4.8 "Skulle du köpa tillgång till spelfilmen istället för att ladda ner den illegalt?" Man kan inte köpa sig tillgång, men kan betala för tillgång. Köper gör jag om jag får en fysisk vara.

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Är det viktigare att kunna koppla undersökta beteenden till en hypotetisk inkomstkälla, än att riskera tappa svar där för att folk inte vill uppge det? I de flesta enkäter jag sett, där inkomstuppgifter samlas in, ser jag ofta alternativet "Jag vill inte uppge min inkomst". Det går fortfarande att få ut användbar data ur en enkät, trots att man saknar enskilda parametrar.

 

4.1: Ingår alternativ som exempelvis C:More Play, som man kan betala för genom ett satellitabonnemang (indirekt)? Oklart med Netflix som exempel, eftersom det är en separat tjänst.

 

4.9: "Tar mindre tid" är säkert relevant, men jag saknar ett alternativ: "Att kunna se filmen när det passar mig" (on-demand).

 

"Övrigt" och "Annat"-alternativen ger inte utrymme till förklaringar, så ni kommer inte få veta vad folk menar där. Känns det inte onödigt att ha med dessa alternativ?

 

Lycka till!

Link to comment
Share on other sites

Överlag blir jag påmind om att det är en konst att formulera en enkät så att man får in data som faktiskt går att använda.

 

Många enkäter har en förutfattad mening som förstör resultatet. T ex i samband med trängelskatten i Göteborg så fick jag en enkät om huruvida detta skulle ändra mina resvanor. Svar: Nej. På frågan om jag skulle kunna tänka mig att åka mer kollektivtrafik på grund av trängselskatten: Svar Nej. Dessa två nej, innebär det att jag är enveten och fortsätter köra bil oavsett kostnad, eller innebär det att jag redan åker med kollektivtrafiken så mycket jag kan? Den ena gruppen behöver en morot för att byta betende, medan den andra gör precis så som man ska för att minska biltrafiken.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...