Jump to content

video_sync

Members
 • Posts

  432
 • Joined

 • Days Won

  2

video_sync last won the day on December 15 2009

video_sync had the most liked content!

Personlig information

 • City
  Malmö
 • Job/title
  Videofotograf / Signaltekniker / Format specialist

video_sync's Achievements

Rising Star

Rising Star (9/14)

 • First Post
 • Collaborator
 • Conversation Starter
 • Week One Done
 • One Month Later

Recent Badges

10

Reputation

 1. Med sex år inom A/V produktion, teknisk konsultation och volontär baserad utveckling inom MPEG-C standarder, så inför vi nu uthyrning av professionell A/V utrustning för fält och post! Det som skiljer Intraframe Rentals ifrån övriga uthyrnings resurser, är att vi erbjuder full teknisk konsultation till kunden under uthyrningsperioden, direkt på inspelningen om så önskas, utan några extra kostnader. Vårt crew är specialiserade inom stereoskopisk 3D, videoteknik, A/V komprimering, signalhantering samt sändning/streaming. Är det något som fattas för er specifika produktion, så ordnar vi garanterat den kompletterande utrustningen enligt önskemål. Vi levererar och konsulterar i huvudsak inom region Skåne, med möjlighet för rikstäckning vid större bokningar! Då hemsida är under uppbyggnad, så hänvisar vi samtliga intresserade till det bifogade PDF dokumentet för sortiment och priser! Du når oss även snabbt och smidigt på tel: 0735-649973. Eller via mail: j.roya@intraframe.net Varmt välkomna! IR_Rental_Uthyrning_2012-01.pdf
 2. Hade denna frågan dykt upp, bara för ett par år sedan, så hade svaret indirekt varit "uteslutande 35 mm film". Dock har mycket förändrats. Fler och fler produktionsbolag och regissörer väljer att gå över till video. Mycket pga utvecklad hårdvara och mjukvaru-platformar,- dvs. man har äntligen vågat ta steget att utforska möjligheterna att arbeta med högklassiga låg-komprimerade video-algoritmer för industristandard spelfilm. Vilka videokameror och fångst format är då ersättarna för 35 mm? Jo, det är ett par modeller med unika komprimeringsmetoder och format som får dela platsen. En mycket vanlig ersättare är RED ONE, en mycket populär videokamera som hyllas av både mellan som högbudgetsfilmare för spelfilm. Dock är den återigen, inget världsmirakel, som många Svenskar vill ha den till. RED ONE använder videoformatet REDCODE, ett format som har stöd för upplösningar upp till 28K över 500 MByte / sek (yes, mother f*ucking sick) på deras 617 Linhof kopia inom Epic serien. Noteras bör att RED ONE serien endast har stöd för upplösningar upp till 4K över 336 mbit / sek. Serier som ER "Cityakuten" (senaste säsongen) spelas in på RED ONE. Bland eliten kommer Sony's F35 i samspel med HDCAM SR VTRen: SRW-1. Dvs. F35:an är i grund utan inspelningsenhet, så själva inspelningsmekanismen (SRW-1) är en separat enhet. HDCAM SR har stöd för upplösningar upp till 1920x1080 (Yes pappa Stefan, Full HD) som rå videosignal, och stöd för upplösningar upp till 2K som DPX. Bithastigheten varierar mellan 440 till 880 mbit / sek beroende på färgsampling och inspelningsläge, med ett nyligen tillagt stöd för 220 mbit / sek läge för ENG bruk när SRW-9000 lanserades. Vid spelfilm används mer sällan SRW-1 som inspelningsenhet då HDCAM SR vid "native-mode" begränsar upplösningen till 1080p, dock finns flera undantag. Ofta används istället fiberkanaler till komprimeringsenheter som ej begränsar upplösningen. Det är absolut inte bara upplösningen som talar till eller för produktionen. Mycket övervägs av dynamiskt omfång och färgrepresentation, så oftast sträcker man sig efter representationer långt utöver än vad som är möjligt inom Rec. 709 standarden. Just detta levererar bla. S-LOG inom HDCAM SR standarden. Serier som CSI: Miami spelas in med Sony F35 på SRW-1. Filmer som 2012 spelades in med Sony F35 på SRW-1 i DPX10 läge. Andra eliter är Panavision Genesis, Arri D21 och Arri ALEXA. Samtliga med interaktions stöd för användning och dockning tillsammans med Sony's SRW-1 VTR, eller var och ens unika "CineMag eller DigiMag" enheter för RAW okomprimerad / komprimerad inspelning. Filmer som "Click" spelades in på Panavision Genesis, "Justin Beaver - Never Say Never" på ARRI Alexa. Sammanfattat kan man statera att HDCAM SR hör till det mest accepterade och pålitliga komprimeringsformatet för fält-inspelning av serier, då HDCAM SR standarden ej är bunden till enbart Sony's produkter. RED ONE ligger högt på täppan med REDCODE som inspelningsformat, för både serier samt spelfilm. ARRI D21 och ALEXA ligger jämsides för dokumentärer, musikvideo och spelfilm med inspelningsmedium från ARRI via exempelvis ARRI T-LINK (ARRIRAW). Panavision Genesis syns minst på marknaden.
 3. JVC GY-HD201E videokameran skjuter video i HDV - Class 1, mer känt som HDV 720p. Därav kan endast HDV 720p kompatibel utrustning avkoda ditt material. Hjälpredan i Expert butiken försökte delvis att förklara ett rätt svar för dig, genom att berätta att signalen på bandet måste avkodas av en videokamera eller VTR som hanterar HDV 720p (MPEG-2 Part-2 MP@H14/HL). Detta görs givetvis med en likadan videokamera eller en i en liknande serie. Alternativet är att du besöker eller kontaktar ett etablerat posthus, som med hjälp av en hybrid VTR för båda klasser av HDV, överför ditt videomaterial från bandet till ett önskat medium. Det är lättare löst än du tror, allt handlar om kunskapen och resurserna i de ställena du besöker.
 4. Till Ronny: I ditt inlägg skriver du att all digital video (MPEG-2 Part 2 kodad) som skickas ut terrestriellt, inom kabel eller satellit, med andra ord DVB-T/C/S, vilket är samtliga SD sändningar som ingår inom DVB-1 standarden och inte inom DVB-2 (I huvudsak samtliga HDTV multiplexers bärandes H.264 strömmar), sänds med Interlaced flagga. Svaret är inte helt korrekt, men teoretiskt inom både DVB-1 samt DVB-2, Ja, så länge vi inte talar om en 720p signal eller "EDTV", (ALL 1080 linjers video sänds inom "HDTV / DVB-2" med Interlaced flagga för kompabilitets skäl, med möjlighet att baka in sekvens-flagga i videoströmmen som berättar för dekodern om grundmaterialet som sänds är kodat som Progressivt eller Interlaced, dock fortfarande inom en Interlaced flagga, vilket är en funktion som utvecklats inom DVB-2). I Sverige använder vi kraftigt benämningen "Digital TV Sändning", vilket i övriga EU är mycket känt som EDTV (Enhanced Digital Television), som för övrigt INTE skall förväxlas med HDTV (Aka DVB-2). EDTV är en flexibel standard som tillåter videoupplösningar upp till 576p (PAL FULL D1). En DVB-ASI multiplexer kan konfigureras (steg innan sändning) för att switcha mellan Interlaced samt Progressiv flagga, helt beroende på grundmaterialet som skickas ut, men som Ronny skrev, även hålla en Interlaced flagga utan respekt till grundmaterialet. Exempelvis i England, gick för ett X antal år sedan - vid invigningen av EDTV, BBC ut med att "promota" Progressiv rendering av video inom sändning, då konsument inköp av LCD / Plasma paneler blev betydligt större. Så sammanfattat är det inom EDTV (Aka. Digital TV , Digital SDTV) ett krav att hålla Progressiv flagga på Progressiv video, medans vissa bolag inom vissa länder har en mer öppen platform, som konstant ger ut en Interlaced flagga, vilket fortfarande kallas och är "Digital TV", men som dock INTE håller EDTV standarden.
 5. Tror inte att du anstränger dig så hårt att du blir "blind för skillnaden". Men be någon annan att ta en extra titt efter export till både 25p samt 50i vid MPEG-2 Part-2 kodningen. Ang. din fråga om Interlaced output på MPEG-2 Part-2 för DVD distribution. Kort och gott: PURE - BSHIT. Kan blir mycket fel och trista konsekvenser när grava amatörer visar ett professionellt intryck på personer som vill lära sig. Så jag skall förklara för dig varför du inte behöver koda videoströmmen som Interlaced för DVD bruk. Om en video skjuts i 25p är det mest troligt att den kommer att mastras som 25p, eller med bibehållen progressiv ritning i annat bildfrekvens läge. Givetvis vill man av kvalitets skäl hålla en progressiv ritning ända fram till distribution för konsumenten. Därför är DVD standarden konstruerad att stödja och kunna processera både progressivt samt interlaced material. Men vad händer då om "Pappa Stefan" stoppar in en progressivt kodad DVD Video (Som för kännedom ALLA filmtitlar på marknaden uteslutande är) i sin DVD spelare, kopplad till en CRT ? Jo, då berättar "headern" i sekvens-lagret i MPEG-2 strömmen för "Pappa Stefans" DVD spelare att denna videoström på skivan är kodad som Progressivt. DVD spelaren tar då detta i respekt till de analoga utgångarna på spelaren, så som YUV (Komponent utgången), SCART, Y/C (S-Video) eller fristående Komposit, vilka är dessa 4 utgångar på DVD spelaren som kan vara kopplade till en konsument CRT, och lägger därefter på en skl. "2:2 Pulldown". Med detta menas grovt sagt att varje fullt avkodad progressiv bildruta i MPEG-2 strömmen, skickas ut som Interlaced sekvenser ur de analoga utgångarna på DVD spelaren. Så i fall av 25p skickas strömmen ut som 50i och i fall av 29.97p / 23.97p skickas strömmen ut som 60i. Det sker alltså något som är väldigt likt "PSF - Progressive Segmented Frame", och ger ingen som helst defekt ritning av bilden på en CRT monitor, då varje fält i den utskickade Interlaced strömmen inte har några rörelseskillnader sinsemellan, eftersom att videoströmmen i grund är Progressiv. Då tänker en smartare "Pappa Stefan" - "Men hur skall min DVD spelare veta om den är kopplad till en CRT eller en "Flat-screeeein", med andra ord LCD/Plasma/LED, eller varför inte - en CRT som är kapabel till Progressiv ritning. Jo, varje DVD spelare har konfigurations möjligheter i meny systemet där användaren ställer in om bildritning skall ske Progressivt eller Interlaced, allt beroende på vilken typ av TV / monitor som är ansluten till spelaren. Det är just därför vanligt att alla fabriksnya DVD spelare har grundinställning att skicka ut ritning till de analoga utgångarna som Interlaced, just pga. möjligheten att en helt inkompetent person med enkelhet skall kunna koppla spelaren till sin gammla CRT monitor. En DVD spelare i en dator fungerar lite annorlunda. Där bestämmer användaren helt i mjukvaran som används vid DVD uppspelning (VLC, WMP, Power DVD etc.), om De-Interlacing av Interlaced kodat material skall ske eller inte, vilket också kan bestämmas av datorns grafikkorts drivrutiner. I övrigt sker alltid progressiv ritning på en datorskärm, så progressivt kodat material ritas som progressivt på skärmen. Så för att sammanfatta det stora problemet med att koda en Progressiv videoström som Interlaced, så skulle detta kunna trigga drivrutinerna för grafikkortet i en dator att påbörja en De-Interlace process av videon som är Progressiv, vilket skulle resultera i en drastiskt försämrad kvalité. Likaså för en LCD/Plasma/LED TV, vilka samtliga har inbyggda De-Interlace motorer och algoritmer, eftersom att alla 3 teknikerna är progressivt konstruerade i grunden. Vissa modeller av LCD/Plasma/LED samt vissa mjukvaru-uppspelare i datorer, har dock förmågan att kunna detektera progressivt material inom en Interlaced ström, men långt ifrån alla, så därför görs ej risken med Interlaced kodning av Progressivt material.
 6. Låt oss säga att vi har en dokumentär skjuten i 50p rakt igenom med exempelvis en VariCam. Vi ska nu nedsampla till D1 för DVD och därmed nedsampla bildfrekvensen till 25p eller 50i. Då skulle det optimala enligt dig vara att flagga som Interlaced på 50i, enbart för att bibehålla mjukheten? Skulle personligen aldrig flagga progressivt genererat material som Interlaced med tanke på så många andra påföljder det kan få i exempelvis felaktig detektering av hårdvaru-DeInterlace motorer och grafikkorts drivrutiner. Mer intressant vore att se på det om exempelvis vissa delar ur ett projekt sköts i 50p, och merparten i 25p. Då skulle man ju vara tvungen att flagga hela mastern som Interlaced, ENBART för att behålla mjukheten i det 50p skjutna materialet. Nej, inget optimalt val, varken för merparten av materialet eller för distribution. Likaså högbudgetsfilmer som skjuts på video i 25p, där vissa sekvenser skjuts i 50p för detaljerad "high-impact" action, inte en chans att man väljer rendera Mastern som en Interlaced ström för att få ut det "mjuka" ur 50p. Jobbar flitigt med O/U cranking på min HPX-3700 och vet precis vilka resultat 50i över 50p som 25p över 50p ger. Utvägen i blandade bildfrekvenser av 50 / 25p eller att behålla progressiv flagga, är att rendera 50p material som 50i och därefter hantera det som 25p då videon i grund är ritad som progressiv. Skillnaden mellan fälten som genereras av 25p -> 50i existerar ändå aldrig, liknande PSF .
 7. Sammanfattat vad användaren gör: En 1280x720 upplöst video på 50 fps nedsamplas till PAL D1 upplöst video och flaggas som Interlaced vid encoding till 25fps MPEG-2 Part 2 för DVD, dvs 50i eller annars känt som 625/50i med 576 aktiva vertikala linjer. Bara här reagerar jag personligen på användandet av Interlaced flaggning. Användaren säger att hon upplever videon som "bra" vid visning på Non-Square skärm, ex. datorskärm, samt sämre vid visning på en "TV". Är denna monitor möjligtvis en CRT eller en mer modernare LCD/Plasma/LED? Testa i vilket fall som helst att koda MPEG-2 Part 2 outputen för DVD som progressivt istället. Dvs. Field Order = None (Progressive Scan), givetvis fortfarande som 25p vid output för respekt till DVD standarden. Encoding conclusion baby.. Resolution: 720x576 Frame Rate: 25 Field Order: None (Progressive Scan)
 8. .MOV är en kontainer, vi kan börja med att kolla vilken komprimerings-algoritm som har användts i .MOV kontainern?
 9. Har aldrig stött på att REC.709 -> BT.601 konv. har påverkat luma nivån så pass avsevärt att det upplevs som kraftigt. Att detta syns på histogram är definitivt, men i praktiken, nej. Låt oss exempelvis säga att en ISO/IEC 13818-2 encoder matas med 720p 14496-10 ström (REC 709), för re-encoding och nedsampling till 576p. De flesta, om inte samtliga encoders tar direkt respekt till 709 matrisen och sköter omvandlingen av rekommendationen till 601 för 576p INNAN komprimering av video data sker, dvs innan blockindelning, DCT omvandling, kvantisering, huffman kodning samt RLE av konsekutiv nulldata sker. Varje kompatibel 13818-2 encoder är sedan ansvarig för att leta efter 601 flaggan i SL (Sekvens lagret "Sequence Layer") i bitströmmen vid påbörjad avkodning. Speciellt inom hårdvaru dekodrar, dvs. BR / DVD spelare, är det av ytterst viktighet att spelaren tolkar flaggan korrekt, vilket sammanfattat oftast leder till en korrekt och optimal visning. Samtliga typ-godkända BR spelare eller DVD spelare med hårdvaru uppsampling bör också enligt standard ha integrerat stöd för kross-konvertering mellan 601 - 709.
 10. Låter som om "pick-up" enheten har havererat eller glitchar. Dvs. läshuvudet har fått sig en smäll eller lagt av pga. fabrikatsfel. Har du kollat om signalen på bandet spelas upp i en annan DV25 kamera eller VTR ?
 11. Många fall av fel gamma korrigering härstammar i hårdvaruacceleration i samband med Core Video och / eller DirectShow . Korrekt som Max nästan benämner är att olika encoders embeddar olika värden för outputen av gammat, då MPEG-4 Part 2 samt MPEG-4 Part 10 tillåter direkt inbakning av gammavärde som "metaflaga" (mycket likt MPEG-2 Part 2, där "layers" i strömmen definierar parametrar för videoströmmen, inkl. gamma värde). Mycket snack i början av eran på H.264 encoders ledde till slutsatser som buggar (bland annat QT's H.264 encoder ansågs ha detta ökade gamma värdet som en bugg), andra ansåg inställningsfel, dåligt stöd av importformat, omvandlingar mellan linjära eller icke linjära gamma källor etc etc. Det viktigaste att veta är att det finns flera vägar att kringgå det ökade output värdet av gammat, då fortfarande än idag de största H.264 - MPEG-4 Part 10 mjukvaru encoders på marknaden "lider" av samma problem. De flesta kompenserar detta i videoströmmen innan encoding, genom att sänka gamma värdet med ett par (oftast förkalibrerade) steg. Vissa encoders har till och med färdiga "compensation filters" för gamma output, som även användaren kan finjustera om så önskas.
 12. REDCODE RAW är för blotta ögat okomprimerat. Detta på grund av den relativt höga bithastigheten (REDCODE RAW = MAX 336 mbit VBR / sek) i samband med ersättningen av DCT till Wavelet vilket helt slår ut möjliga blocking artefakter. Detta ger en komprimeringsfaktor av 8:1 mot rådata från sensorn i 336 läge. Därefter har vi REDCODE 100 i Scarlett serien (100 Mbyte / sek) varierande från 17-35 mm sensorer. På toppen har vi Epic som skriver REDCODE 225 - 500 Mbyte / sek, beroende på S35 eller 617 format. Som tidigare nämnts i tråden, benämning av RAW definierar endast data (färgrymd, vitbalans, gamma och skärpa) från exempelvis en bildsensor som inte processerats, ungefär som ett digitalt negativ.
 13. En Video-DVD består av flera skl. VOB segment. Dessa segment kan ses som en intern multiplexer som hanterar både videoström(arna) samt ljudström(arna) på skivan. VOB segmenten innehåller även en form utav metadata direkt i multiplexern, vilket specifierar hur segmenteringen är upplagd och i vilken följd avkodaren skall hantera segmenten. Ett NLE program (Sony Vegas, Premiere Pro, Edius etc.) hanterar inte dessa VOB segment på samma vis som en spelare. Istället lyfter NLE programmet endast ur strömmarna ur VOB multiplexern, eller ibland endast videoströmmen om realtids-konvertering av AC-3 ljudströmmen inte sker, vilket skippar rikt-data för korrekt "i-följd" avkodning. Detta kan leda till att vissa VOB segment i NLEet abrupt avslutar avkodning och därmed uppleves som kortare än vad som är specifierat. Vissa NLE sköter även de-multiplexing processen betydligt långsammare än andra, så slutligen kan jag personligen bekräfta, att av de få gånger något uppdrag krävt processering eller hantering av VOB segment, så har Sony Vegas med sin integrerade Main Concept MPEG modul, fungerat snabbast.
 14. Nu släcker vi ljuset om hoppet..
×
×
 • Create New...