Jump to content

Det senaste inom filmpolitiken


ghijohansson
 Share

Recommended Posts

Här kommer länk till det senaste inom svensk filmpolitik

https://data.riksdagen.se/fil/5C94DCB1-0787-4F8A-9D61-02955A4E86BD

 

Jag önskar att politikerna hade bättre koll på läget. Jag tar amatörfilm som exempel eftersom jag i det fallet lätt kan visa hur galet det blivit.

 

På sidan 47 skrivs det om amatörfilm. Ingen definition ges, men rimligen menas allt som inte har normal budget, dvs allt där deltagarna ej får betalt för sin arbetsinsats. Regeringen säger nej till Alliansens motion, där Alliansen vill stärka svenska amatörfilm. Här följer de två relevanta textpartierna :

"Regeringen anför i propositionen att det är viktigt att den nationella nivån tar till vara den kunskap och de erfarenheter som finns gällande talangutveckling i regionerna, både i de regionala produktionscentrumen och i resurscentrumen. Den nationella filmpolitiken bör bidra till att stärka och utveckla möjligheten till talangutveckling i hela landet och till att stärka de regionala insatserna på detta område."

"Den nationella filmpolitiken förutsätter ett visst mått av professionalitet i filmskapandet. De nationella insatser som främjar ren amatörfilm finns inom andra delar av kulturpolitiken och inom utbildningspolitiken, t.ex. insatser inom skolan och folkbildningen.

Utskottet konstaterar att den framtida utvecklingen av filmen är nära förknippad med utvecklingen av konstnärskap och yrkeskompetenser. Möjligheten till talangutveckling är av stor betydelse för utvecklingen av filmen. På flera håll i landet tar bl.a. regionala aktörer ett stort ansvar för att utveckla branschen och för att finna nya talanger. Många skolor arbetar också aktivt med filmskapande och i flera kommuner och län finns filmverkstäder där ungdomar får hjälp med att utveckla sin förmåga på filmens område. Utskottet vill understryka betydelsen av detta arbete.

Utskottet är dock inte berett att tillstyrka ett tillkännagivande till regeringen om att stärka svensk amatörfilm. "

*

Ovan citerade jag alltså hela de relevanta partierna för att ingen ska tro att jag vinklar. Låt mig nu ge exempel på hur tokigt det blivit.

 

"Många skolor arbetar också aktivt med filmskapande och i flera kommuner och län finns filmverkstäder där ungdomar får hjälp med att utveckla sin förmåga på filmens område. Utskottet vill understryka betydelsen av detta arbete."

 

Då påståendet är märkligt så googlade jag. Först letade jag fram en lista på de kommuner som har minst 100,000 invånare. Sedan kollade jag kommun för kommun. I Stockholm och Göteborg kan skolor hyra in filmpedagog för några timmar. Så att eleverna under normal lektionstid får prova på filmande. I Malmö finns just nu en verksamhet som är sådan att jag får intrycket att filmverkstad är ett relevant namn. I Borås finns en filmverkstad som utgör del av ett invandrarprojekt, så den är inte för barn. I ett flertal kommuner kan barn under någon lovdag offra några timmar på att lära sig filmskapande. Många kommuner har provat det en gång, och sedan lagt ner. Då jag själv hållit studiecirkel så misstänker jag att få barn anmält intresse, så att respektive kommun ansett att det saknas underlag för fortsatt filmverkstad.

*

"På flera håll i landet tar bl.a. regionala aktörer ett stort ansvar för att utveckla branschen och för att finna nya talanger."

 

Min erfarenhet av regionala resurscentra är att de vill att man kommit så långt att man har eget företag. Saknar man företag så får man räkna med att de inte ens svarar på e-brev. De regionala aktörer som plockar fram nya talanger finns alltså företrädesvis bland föreningslivet och kompisgäng.

*

Politikerna tycks tro att amatörer betyder ungdomar som håller på att lära sig filma. Visst, många ungdomar filmar, relativt ofta med förhoppning om att i framtiden kunna försörja sig på filmandet.

 

Men, men, men.

 

Lite exempel på "amatörfilmare" som i likhet med mig är gubbar. Personer som faller utanför ramen för politikernas världsbild.

 

Gubbe nummer 1. Hade jobbat som proffs i drygt 35 år när han pensionerades. Främst hade han varit anställd medarbetare på andras inspelningar men ibland hade han fått stöd till egna projekt. När han pensionerades så blev det omöjligt för honom att få stöd eftersom han ansågs för gammal. Så han tvingades filma utan finansiering.

 

Gubbe nummer 2. Jobbar under terminerna som filmlärare. Under sommarlovet lånar han utbildningsinrättningens professionella utrustning för filmprojekt som saknar finansiering.

 

Gubbe nummer 3. Sålt manus till två långfilmer och en TV-serie som inspelats med normal budget. Sedan blivit filmlärare. När eleverna spelar in film utifrån hans manus så blir det amatörfilm eftersom finansiering saknas.

 

Ni andra kan nog lägga till motsvarande exempel.

*

Suck, politikerna beter sig bakvänt. Hade de velat stötta svensk amatörfilm så hade de funderat på vad de kunde göra för att hjälpa alla oss som inte får bidrag. Just det ja, det finns så många som vill filma så det är hopplöst att stötta alla bra idéer.

 

Och visst går det att stötta filmare på annat sätt än genom att ge riktade bidrag till enskilda projekt. Att använda internet för informationsspridning respektive skapande av nätverk, det är ju två idéer som ligger nära till hands.

*

Efter att nu ha kritiserat politikerna så överlämnar jag ordet till er andra.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...