Det gäller omsykning och byte av texter i ett flertal animationer, p g a översättning.
Om samarbetet funkar bra kan det vara en ingång till fler jobb på sikt.