Jump to content

Finns den här lagen??


annelee

Recommended Posts

 

Att den som har skrivit och regisserat en film har full rättighet till allt material? Vad händer med filmarens upphovsrätt?

 

Någon har nu bussat en (påstådd) advokat på mig. Scary!! Inte vill man ge ut material till någon som gör det!

 

Hjälp...

Link to comment
Share on other sites

6 § ur första kapitlet, upphovsrättslagen.

Har ett verk två eller flera upphovsmän, vilkas bidrag icke utgöra självständiga verk, tillkommer upphovsrätten dem gemensamt. De äga dock var för sig beivra intrång i rätten.

 

men 43 § i tredje kapitlet lyder;

Upphovsrätt till ett verk gäller intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled eller, i fråga om verk som avses i 6 §, efter den sist avlidne upphovsmannens dödsår. Upphovsrätt till ett filmverk gäller i stället intill utgången av sjuttionde året efter dödsåret för den sist avlidne av huvudregissören, manusförfattaren, dialogförfattaren och kompositören av musik som har skapats speciellt för verket. Lag (1995:1273).

 

 

Link to comment
Share on other sites

Men filmaren äger ju upphovsrätt till bilderna.

 

1 § Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är

1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal,

2. datorprogram,

3. musikaliskt eller sceniskt verk,

4. filmverk,

5. fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst,

6. alster av byggnadskonst eller brukskonst, eller

7. verk som har kommit till uttryck på något annat sätt.

Till litterära verk hänförs kartor, samt även andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art.

Vad som i denna lag sägs om datorprogram skall i tillämpliga delar gälla även förberedande designmaterial för datorprogram. Lag (1994:190).

Link to comment
Share on other sites

Det är den som tar bilden som äger upphovsrätten.

T.om om jag turistar och ger kameran till nån och säger att den ska ta en bild

så är det han som äger upphovsrätten och inte jag, alltså måste

jag fråga han om jag får publicera bilden om jag nu vill göra det.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...