Jump to content

ScandiG

Members
 • Content Count

  19
 • Joined

Community Reputation

10 Good
 1. Slutligen hoppas jag att moderatorerna endera vill flytta den här tråden eller skifta rubrik. Den som läser tråden för att få upplysning relativt rubriken förlorar ju onödiga minuter av sitt liv...
 2. Tilläggande: detta myckna skrivande riskerar ev. att ge ursprungs-saken för stora proportioner (att diskutera integritet i relation till Internet-etikett är väl i och för sig ett intressant ämne, men bättre är nog om startpunkten är just en vilja att diskutera detta och att göra det förutsättningslöst; utan att något små-groll är nav för diskussionen). Därför bör jag nog också säga: jag räknar med att 'Tegelhuve' gör det bästa av min kritik (vad han än tycker om den). Och skulle det hända att jag startar en tråd igen om något och 'Tegelhuve' vill svara, så har jag inga förutbestämda invänd
 3. Jag håller med så långt som att det "är inte märkligt"... Visst, man kan gilla eller ogilla mitt svar, men det tycker jag föga berör vad saken gäller. Och om Du anser att personangrepp ursäktas av - till och med är befogade av - utebliven vänlighet så ifrågasätter jag Ditt omdöme. Det är OK att påpeka faktafel. Det är OK att påpeka att någon inte är begriplig. Det är OK att påpeka att ett svar inte relaterar till frågan. Osv... Det är däremot INTE OK att skjuta undan en fråga utan förklaring och prata om vad som faller en in (trådkapningar är inte OK). Det är heller inte OK att an
 4. Tack, men jag avböjer (anser det inte vara i mitt intresse att visa manus). Jag tar istället och söker svar i manus på nätet. Filmer som blandar olika typer av engelska finns det ju rätt gott om.
 5. Tack för Dina synpunkter. Visst, jag är beredd på svar som jag inte kan använda. Men var drar man gränsen? I tråden som jag startade tog 'Tegelhuve' och föste undan min fråga som oväsentlig och började sedan prata om vad han hade lust med. En form av trådkapning, som jag uppfattar det. Men om inte moderatorerna har några invändningar så får jag förstås finna mig i åtminstone det (inte min site, inte mina regler).
 6. "Vi kan hjälpa dig lättare om du håller dig till temat."' Snälla 'Telgelhuve'... Du avfärdade min fråga som i stort sett irrelevant och höll Dig inte till ämnet (min fråga). Ett sånt agerande ser jag som ett dåligt sätt och värt ett mothugg från min sida. Främst för att övriga läsare ser ju en person som ställer en fråga och en annan person som i stort sett avfärdar frågan som irrelevant - vilket kan tänkas påverka svaren jag får (och framför allt inte får). Därför ville jag inte låta saken bero (nåja, det kan ha varit onödigt - kunniga läsare - de jag hoppas få svar från - lär nog ä
 7. Du talar en väldigt svår svenska. Kallar Du mig alltså för nazist? (Moderator Désirée?)
 8. Det är en berättarteknisk fråga också (varför "snarast" förstår jag inte) men jag är alltså intresserad av råd rörande den formatterings-tekniska sidan av saken. F ö, som jag uppfattar det, så talar alla engelskspråkig dialekttal engelska (även London-bor) och någon "brittiska" känner jag inte till även om jag antar att det syftar på brittisk Engelska (det talas många fler språk än engelska i Storbritannien varför "brittiska" knappast duger ens som slanguttryck).
 9. Hej, Jag skriver ett spek.-manus på brittisk engelska. Några av karaktärerna talar amerikansk engelska. Känner någon till formatreglerna för hur detta bör anges? Och är det god form att även stava dessa karaktärers tal enligt reglerna för amerikansk engelska?
 10. Jag skriver på spekulation några Tv-manus på engelska och kommer att så småningom vilja att någon avancerad förstaspråks-talare av engelska ger mig synpunkter på språket. Jag förmodar att det finns en hel del språklärare i Sverige med ursprung från den s k anglos-sfären som jag kan tillfråga. Samtidigt vore det förstås bra att veta om det någonstans i landet redan finns någon grupp av personer - pålitliga, med engelsk-kunskaper över genomsnittet och helst på språklärar-nivå, och gärna med intresse för film - som regelbundet åtar sig kontroll-läsning av engelska-texter för en resonabel penni
 11. Jag kanske bör förtydliga: det jag kallar för noteringar är vad som i den engelsk-språkiga formatguide som jag följer - "The Screenwriters Bible"; David Trottier - går under namnet "Special notes". Som jag uppfattar Trottier så går det att undantagsvis inkludera sådana noteringar även i spek.-skript utan att bryta mot formatreglerna. Men visst, absolut, jag förstår att vad som accepteras beror slutligen på sammanhanget, inkluderande vem som läser. Tack för hjälpen.
 12. Tack. Så versaler vid karaktärers introduktion gäller alltså även för karaktärsnamn som är tidigare nämnda i notering? Okay, det tycker jag verkar logiskt (antagande att noteringar inte betraktas som del av löptexten/narrationen). En följdfråga: bör versaler även användas för ej introducerade karaktärsnamn när de skrivs inom noteringar? Eller är det kanske valfritt?
 13. Hej, Jag undrar: om en parantes-notering - typ (NOTE: blah blah blah.) - i ett skript innehåller karaktärs-namn som ännu inte har introducerats i den ordinarie skripttexten, bör namnen anges med versaler? Och om så är fallet: när karaktärerna senare förekommer för första gången i den ordinarie skript-texten, skall samma karaktärers namn återigen anges med versaler, dvs, betraktas som nämnda för första gången i skriptet?
 14. Rörande mina ursprungliga frågor: jag har läst och jag har 'googlat' efter svar. Att du (jag utgår från din sannolika goda erfarenhet) heller inte har stött på info om vad jag frågade om är en god pusselbit som gjorde det lättare för mig att lägga saken åt sidan. Samtal behöver ju heller inte alltid vara späckade med information för att bidra till att hjälpa en att bli klar över vad man tycker och vill göra. Angående "... ett manus skrivet på spekulation i huvudsak ska attrahera manusläsare, inte biobesökare." Det är förstås konkret sant. Men sannare är möjligen: ett manus skrivet på sp
×
×
 • Create New...