UngVERAfilm är en filmtävling som arrangeras i samband med VERA Filmfestival på Åland (Finland). Bidragen får max vara 10 minuter långa, och regissören får max vara 26 år gammal. Filmen ska varit färdig efter den 17 mars 2013.

För mer info, besök vår hemsida eller skicka ett mail till ungverafilm@aland.net


Joel Bergman
Festivalarrangör