Jump to content

YlvaNe

Members
  • Content Count

    3
  • Joined

Community Reputation

10 Good
  1. Tack för all hjälp! Det går att svara på enkäten fram till och med 17/10.
  2. Tack till er som deltagit i min undersökning! Än finns det möjlighet att svara för er som inte gjort det: https://sv.surveymonkey.com/s/foraldraskap244 Tack på förhand!
  3. Hej! Jag är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och håller på med en webbenkätundersökning om attityder till barn och föräldraskap. Undersökningen är en del i mitt avhandlingsprojekt i sociologi. Syftet med projektet är att undersöka hur människor ser på barn och föräldraskap, vilka uppfattningar som finns och vad olika uppfattningar kan hänga samman med. Jag skulle bli mycket glad och tacksam om du vill delta i min studie genom att besvara nedanstående webbenkät. Enkäten tar cirka 20 minuter att besvara. Den består av, förutom några bakgrundsfrågor, ett antal påståenden som du o
×
×
  • Create New...