Jump to content

Borttappad utrustning?


Recommended Posts

Hej,

gjorde ett frilandsjobb nyligen för ett produktionsbolag där jag sprang runt mycket med kameran och filmade.

Nånstanns så råkade jag, tror jag, tappa bort ett objektivskydd, om nu vill produktionsbolaget att jag skall ersätta detta?

Tyvärr finns inget kontrakt, så jag undrar vad som är er uppfattning och erfarenhet om vem som bär ansvar/kostnad i en

sån situation. Jag anlitades på frilandsbasis och produktionsbolaget tillhandahöll all utrustning. Själv är jag av åsikten

att det är bolaget som har ansvaret. Tacksam för svar...

Link to post
Share on other sites

Enligt handelsbalken har du som lånar något även ansvaret att se till att detta återlämnas, även om inget avtalats skriftligt. Jag antar att företaget haft sin utrustning försäkrad och då betalar du endast självrisken.

Link to post
Share on other sites

Ett objektiv-skydd, alltså ett objektiv-lock? Sådana borde man ju som produktionsbolag ha kass-vis med, för det försvinner ju på vartannat jobb man är ute på, och återfinnes sedan i nån jacka, byxa eller dylikt ca. halvåret senare. Däremot instämmer jag i att det är den som tappar bort grejerna som bör ersätta det rent principiellt. Det vore ju på något plan lite märkligt annars. Om arbetsgivaren däremot försatt dig i en situation där saker lätt kan gå sönder, och sedan ber dig ersätta något som går sönder, så är det ju inte helt rätt uppgjort. Och man skulle ju kunna applicera detsamma i det här fallet på något plan, så hur det faktiskt ser ut rent juridiskt är jag oklar på.

 

Men nu är det ju en skitgrej som ska ersättas, sånt anser jag själv att man borde räkna med som bolag - att det försvinner ibland, och ha det i marginalerna. I det här fallet får du väl känna efter om det är värt att tjafsa om, eller bara gå med på det de säger i hopp om att få mer jobb framöver.

Link to post
Share on other sites
Enligt handelsbalken har du som lånar något även ansvaret att se till att detta återlämnas, även om inget avtalats skriftligt. Jag antar att företaget haft sin utrustning försäkrad och då betalar du endast självrisken.

Om jag är anlitad av ett företag att använda deras utrustning så är väl det knappast ett lån.

Link to post
Share on other sites
Ett objektiv-skydd, alltså ett objektiv-lock? Sådana borde man ju som produktionsbolag ha kass-vis med, för det försvinner ju på vartannat jobb man är ute på, och återfinnes sedan i nån jacka, byxa eller dylikt ca. halvåret senare. Däremot instämmer jag i att det är den som tappar bort grejerna som bör ersätta det rent principiellt. Det vore ju på något plan lite märkligt annars. Om arbetsgivaren däremot försatt dig i en situation där saker lätt kan gå sönder, och sedan ber dig ersätta något som går sönder, så är det ju inte helt rätt uppgjort. Och man skulle ju kunna applicera detsamma i det här fallet på något plan, så hur det faktiskt ser ut rent juridiskt är jag oklar på.

 

Men nu är det ju en skitgrej som ska ersättas, sånt anser jag själv att man borde räkna med som bolag - att det försvinner ibland, och ha det i marginalerna. I det här fallet får du väl känna efter om det är värt att tjafsa om, eller bara gå med på det de säger i hopp om att få mer jobb framöver.

Som du själv säger så försvinner objektivskydd hela tiden vilket innebär att det då inte generellt sett kan ha att göra med slarviga kameramän utan är en helt enkelt är en sak som händer ibland när man springer runt med kameran hela dagen och försöker få gjort allt som krävs (utan assistent i det här fallet). För mig är det solklart att det är produktionsbolagets ansvar.

Link to post
Share on other sites
Om jag är anlitad av ett företag att använda deras utrustning så är väl det knappast ett lån.

Fick du objektivlocket eller var det tänkt att du skulle lämna tillbaka det efteråt? Så enkelt är ett lån.

 

Som du själv säger så försvinner objektivskydd hela tiden vilket innebär att det då inte generellt sett kan ha att göra med slarviga kameramän utan är en helt enkelt är en sak som händer ibland när man springer runt med kameran hela dagen och försöker få gjort allt som krävs (utan assistent i det här fallet). För mig är det solklart att det är produktionsbolagets ansvar.

Produktionsbolagets ansvar att se till att personerna de anlitar inte slarvar bort utrustning? Som Smörgåsmannen säger så händer det ofta att saker förläggs eller förloras på inspelningar, men det innebär inte att det Inte är vårt fel som tappar bort dem. Oavsett hur liten miss det än må vara så är det fortfarande vi som orsakat den. Det gäller bara att stå för det och försöka hålla bättre koll nästa gång. Men jag håller med om att det är överaskande småsinnt av produktionsbolaget att kräva ersättning för ett objektivlock.

Link to post
Share on other sites
Fick du objektivlocket eller var det tänkt att du skulle lämna tillbaka det efteråt? Så enkelt är ett lån.

 

 

Produktionsbolagets ansvar att se till att personerna de anlitar inte slarvar bort utrustning? Som Smörgåsmannen säger så händer det ofta att saker förläggs eller förloras på inspelningar, men det innebär inte att det Inte är vårt fel som tappar bort dem. Oavsett hur liten miss det än må vara så är det fortfarande vi som orsakat den. Det gäller bara att stå för det och försöka hålla bättre koll nästa gång. Men jag håller med om att det är överaskande småsinnt av produktionsbolaget att kräva ersättning för ett objektivlock.

 

Nu är jag ingen juridisk expert på ämnet, men det tror jag inte du är heller. Du hänvisar till handelsbalken vilket avser handel mellan två parter... är rätt övertygad om att det INTE gäller vid en anställning.

Link to post
Share on other sites
Nu är jag ingen juridisk expert på ämnet, men det tror jag inte du är heller. Du hänvisar till handelsbalken vilket avser handel mellan två parter... är rätt övertygad om att det INTE gäller vid en anställning.

 

Det gäller. Du var, om jag inte missuppfattat det inte anställd hos företaget utan anlitad på frilansbasis.

Men du gör som du vill :bire

Link to post
Share on other sites
Det gäller. Du var, om jag inte missuppfattat det inte anställd hos företaget utan anlitad på frilansbasis.

Men du gör som du vill :bire

 

 

Nu har jag kollat upp närmare från andra källor och vågar påstå att det du säger inte stämmer alls. Följande lagar gäller likväl en korttids frilandsanställning som en fast.

 

"4 kap. Arbetstagares skadeståndsansvar

1 § För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter."

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19720207.htm

 

Även om det skulle dömas ut ett skadestånd i domstol så kan inte arbetsgivaren dra det på lönen.

 

Det är kvittningslagen som styr det.

 

Citat:

2 § Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvitning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.

 

Ok med kvittning om arbetstagaren godkänner det.

 

Citat:

3 § Kan kvittning ej ske enligt 2 §, får arbetsgivaren kvitta endast med klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran, eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.

För kvittning enligt första stycket får ej tagas i anspråk belopp som är avsett att utgöra ersättning för särskilda kostnader.

Rätt till kvittning utöver vad som följer av första och andra styckena kan medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse som central arbetstagarorga nisation. Arbetsgivare som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även i fråga om arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsättes i arbete som avses med avtalet. Detta gäller dock ej arbetstagare som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal. Lag (1976:587).

Link to post
Share on other sites
Det gäller. Du var, om jag inte missuppfattat det inte anställd hos företaget utan anlitad på frilansbasis.

Men du gör som du vill :bire

 

Men är nog jag som varit lite otydlig också. Jag var alltså anlitad av företaget som privat arbetstagare och fick lön. Inte på faktura

Link to post
Share on other sites
Men är nog jag som varit lite otydlig också. Jag var alltså anlitad av företaget som privat arbetstagare och fick lön. Inte på faktura

Bra att du kom med ett förtydligande, för det förändrar saken fullständigt. Som vanlig arbetstagare behöver du inte betala för linsskyddet. Vad företaget kan välja att göra är att kräva dig på ett skadestånd, men då krävs att de kan visa att du varit extra försumlig, typ. Det kommer aldrig att hända.

 

I ett normalt företag skulle det ses som normalt slitage och ingen skulle höja ett ögonbryn.

 

Den lagtext du citerar från skadeståndslagen tror jag dock inte är relevant. Som jag tolkar den handlar det om vad som skulle hända om du som arbetstagare råkar förstöra någon annans egendom, alltså inte arbetsgivarens, men kanske faller allt i slutändan under samma paragraf?

 

Du borde berätta vem arbetsgivaren är, för det låter som ett riktigt ruttet beteende från deras sida.

 

/Inte jurist - Jakob

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...