Jump to content

Tillstånd att filma - resp. presslegitimation


IronLion
 Share

Recommended Posts

(Anm. : jag har läst tidigare trådar men funnit de inte tillräckligt vägledande i alla situationer.)

 

Jag har börjat med dokumentärfilmning vilket innebär att jag är mycket ute och försöker filma olika händelser. Syftet är att fånga upp dagsaktuella ämnen. Jag har under många år fotograferat människor med stillbildskamera utan protester. Nu när jag försöker filma istället hör jag krav på "tillstånd" eller "jag vill inte att du filma". Det handlar om vanliga platser som gator, torg, skolor m.m. Den näst hysteriska frågan som folk ställer är i vilket syfte jag filmar. Ärligt talat vet jag inte själv det i förväg. Jag ser mig som en person som dokumentera sin omvärld. Kameran måste vara igång innan händelsen. Sen är det en helt annan fråga om händelsen är tillräckligt intressant för att inkluderas i en film.

 

Ett exempel:

 

Jag gick till ett seminarium på en skola dit allmänheten hade inbjudits kostnadsfritt. Ämnet är högaktuellt och samlade många åhörare. Föreläsaren var dock tråkigt och hade inga nya synsätt eller lösningar. Efter föredragningen kom frågestunden och jag drog upp filmkameran för att fånga frågeproblematiken. Genast uppmanades jag av föreläsaren att sluta filma. (Jag packade ner kameran eftersom jag ville undvika bråk och mest av allt ansåg jag föreläsaren för ointressant att filmas. Frågestunden blev också helt poänglös.)

 

Nu till frågeställningen och situationsanalys: plats: skola/privat område skeende: seminarium/föreläsning deltagare: allmänheten

 

Hur ska jag agera i framtiden för att lösa min uppgift att få bra dokumentationsmaterial?

 

(Filmfotografer arbetande för SVT hamnar varje dag i såna situationer och de vet inte heller om och i vilket syfte en eventuell publicering av filmmaterialet sker.) För att säkerställa min arbetsfunktion i framtiden måste jag stå emot påtryckningar i viktiga händelser.

 

Om jag har förstått lagen rätt kan jag utan samtycke filma allt på offentligt plats och filmar därifrån in på privat område. ( Att publicera sedan materialet är en helt annan fråga enligt PUL). På privat område måste jag ha tillstånd. Vem har behörighet att förbjuda filmning? Bara ägaren och hans anställda eller även de som befinner sig tillfälligt där. Om ett förbud mot att filma på privat mark är utan undantag så skulle föreläsare, politiker och andra kunna bedriva hets mot folkgrupp, tala om förintelsen eller uttrycka andra extrema åsikter utan att dessa får dokumenteras på film eftersom skolor, hotellobbyn, köpcentrum eller andra ställen är privat område ?

 

Vilken betydelse har det om föredragaren A uppmanar deltagare B att ställa frågor men A vill inte bli filmat däremot har B inte något emot det?

 

Vilken betydelse har det om A är privatperson, politiker eller anställd av en myndighet? Kan en myndighetsperson lika lätt förbjuda filming?

 

Vilken betydelse har det om någon som filmas har skyddad identitet? Får personen skylla sig själv för att den deltog i ett offentligt möte?

(Ingen filmfotograf kan väl veta om någon med skyddad identitet springer framför kameran för då skulle ingen nyhetsrapportering kunna filmas?!

 

Tänk er hur många politiker skulle använda sig då av möjligheten att förbjuda ofördelaktigt publicering. Tex. f.d. justitieministern som filmades stående i hennes lägenhetsdörr i en bostadsrättsförening och som sedan blev skäl till hennes avgång.

 

Jag är ny på detta område och skulle vara mycket tacksamt om tips hur jag ska agera. Finns det organisationer som backar upp i såna här frågor? Vilken betydelse har det om jag filmar som privatperson eller om jag viftar med en ev. presslegitimation?

Link to comment
Share on other sites

Det är samma regler för filmande som du är van vid från fotograferandet. Det är inte per defention förbjudet att filma på privat område heller, om det inte mycket tydligt upplyses om det. Det kan vara ett vilkor för att få upphålla sig på platsen att man inte filmar, men det kan också vara slipstvång. Presslegitimation ger inte mer rätt att filma eller fotografera än någon annan. Enda restiktionen om att filma är om filmen är tänkt att användas i reklam, för då gäller reklamlagen. (Bortsett från skyddsområden, men det är ett kapitel för sig som inte är försumbart). Ingen kan försöka beslagta utrustning eller kräva radering av matriel utan åklagarbeslut, inte ens polisen (som är förvånansvärt okunniga om filmning och fotografering).

 

Du kan behöva tillstånd att filma på offentlig plats om du tänker använda det offentliga rummet till annat än den är avsedd för, men det är inte för filmandet som sådant utan för att du antagligen kommer släpa dit massa fordon, dra kabel, störa trafiken etc. Men å andra sidan behöver du samma tillstånd för att arrangera dragkampsfestival på samma plats.

PUL har inget med publiceringen annat än om du har för avsikt att lägga ut det på internet. PUL är en personuppgiftlag och ingen lag om foton och filmande. Att tex visa film på konstmuseum eller teve behöver man inget tillstånd för, så länge man inte bryter mot upphovsrättsregler.

 

Jag brukar länka nån sida från nån fotoklubb som är huvut på spiken, men nu har jag glömt vad den heter.

 

(Ha, jag hittade sidan: http://www.fotosidan.se/cldoc/1746.htm )

Link to comment
Share on other sites

Det är etiska regler för hur tidningar skall förhålla sig. Jag citerar från samma sida "Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften." Och man kan visst publicera bilder och filmer som inte är så värst smickrande om de håller sig till sanningen.

 

Att ljuga så folk kommer i dålig dager kallas förtal. Att bara hamna i tidningen är inte förtal eller kränkande, ens om man råkar tappa brallorna. Att tex upprepat skriva att skådespelare har alkoholproblem fast han inte har det, har lett till fällande dom.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Samma dag som jag ställde frågan i detta forum mailade jag följande fråga till http://www.lawline.se för att få juridiskt råd. Vad tycker ni om svaret?

 

 

FRÅGA:

 

Tillstånd att filma

 

På en skola gavs en föreläsning dit allmänheten hade inbjudits kostnadsfritt. Skolan är privat mark. Har föreläsaren eller andra deltagare rätt att förbjuda filmning med hänvisning till privat mark trots att de inte arbeta för skolan? Vem har behörighet att förbjuda filmning? Har det betydelse om man har presslegitimation och materialet är avsett för tex. SVT?

 

 

SVAR:

 

Föreläsningen i sin helhet skyddas av upphovsrätt. Rätten att filma eller spela in väsentliga delar av denna tillkommer upphovsrättsinnehavaren, i regel föreläsaren. Att spela in föreläsningen utan tillstånd betraktas som olovlig exemplarframställning och är kriminaliserat. Om tillstånd har givits till att filma föreläsningen innefattar inte det i sig ett tillstånd att sprida föreläsningen till exempel att visa den i TV. Att utan tillstånd visa en föreläsning i TV betraktas som olovligt tillgängliggörande till allmänheten och är även det kriminaliserat.

 

Skolan har möjlighet att genom ordningsregler villkora allmänhetens tillträde på olika sätt. Detta eftersom det inte finns någon generell rätt att vistas i skolans lokaler.

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns någon rätt att filma föreläsningen oavsett presslegitimation. Skolan och föreläsaren var för sig kan förbjuda filmande och i vart fall föreläsaren skall tillfrågas innan föreläsningen.

 

Vänliga hälsningar

 

Gustaf Lidegran

 

 

OBS: Frågan besvaras av jurist- och/eller ekonomstudent. Erfordras garanterad korrekthet i svaret bör professionell yrkesman konsulteras.

Link to comment
Share on other sites

Det är etiska regler för hur tidningar skall förhålla sig. Jag citerar från samma sida "Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften." Och man kan visst publicera bilder och filmer som inte är så värst smickrande om de håller sig till sanningen.

 

Att ljuga så folk kommer i dålig dager kallas förtal. Att bara hamna i tidningen är inte förtal eller kränkande, ens om man råkar tappa brallorna. Att tex upprepat skriva att skådespelare har alkoholproblem fast han inte har det, har lett till fällande dom.

 

Jag har för mig att Expressen dömdes att betala skadestånd till Persbrandt för förtal, när de medvetet spridit uppgifter de visste inte stämde och därmed orsakat skadan.

 

Svenska domstolar tillåter fri bevisprövning och det är upp till parterna i domstolen att argumentera om bevisens styrka oavsett hur de kom fram till domstolen. Men brottsprovokation av poliser är inte tillåtet och inte heller strafflindring i utbyte mot vittnesutsagor. Den dag Sverige ger sig in på åklagarförhandlade påföljder i utbyte mot vittnesuppgifter hamnar vi på samma leråker som USA. John Grisham har skrivit en utmärkt bok som heter Den Oskyldige Mannen, och visar på hur illa det kan gå. DNA har friat många från fängelser de kastats in i enbart på vittnesuppgifter. Jag tror inte vi vill ha kadrar av villiga vittnen som åker jo-jo ur svenska häkten.

 

Så du måste skilja på om du samlar material med dold eller öppen kamera, vad du ska använda materialet till och om du ska kommersialisera materialet. Den stund du lagrar filmen i en dator digitalt för spridning till andra kan PUL komma åt dig.

 

Tänk efter före och ta dig en funderare på din egen etik och hur du ska agera innan du börjar spela in.

Link to comment
Share on other sites

Jag har för mig att Expressen dömdes att betala skadestånd till Persbrandt för förtal, när de medvetet spridit uppgifter de visste inte stämde och därmed orsakat skadan..
Jo, det var det fallet jag hade i åtanke.

Tänk efter före och ta dig en funderare på din egen etik och hur du ska agera innan du börjar spela in.
Klart att man skall fundera. Men att filma är mer generöst än vad folk i allmänhet tror. Och så skall det förbli också, tycker jag. Sen kan man förståss överväga om man det är värt besväret att ta en onödig konflikt bara för att hävda sin rätt. Men det är inte olagligt att filma andras barn, eller filma toplesstjejer på badstanden. Även polisen kan säkert komma att lägga sig i, men olagligt är det inte.
Link to comment
Share on other sites

Vad är en onödig resp. nödig konflikt nästa gång? Möjligt scenario:

 

DEN svenska rasen är vida överlägsen den ariska. Det har tom bekräftats av ledande rasbiologer. Miljoner s.k. arier saknar blåa ögon och uppfyller därmed inte de kriterier som ställs.

 

Utdrag ur ett föredrag. UPPHOVSRÄTTSSKYDDAT. Återgivning i alla former förbjudes utan medgivande av upphovsrättsinnehavaren.

 

Alltså kan alla enligt http://www.lawline.se juristen dölja och skydda sina åsikter bakom upphovsrätten?!

 

Det är fritt fram för alla att rusa till skolor och hålla föredrag som inte får filmas?

Link to comment
Share on other sites

Onödig konflikt är en konflikt man inte är beredd att ta strid för, eller som skapas enbart av lättja eller elakhet, tycker jag. Det är fritt att hålla föredrag och föra sin talan inte bara för upphovsrättsskyddet, utan också för yttrandefriheten även om åskikten inte är bekväm. Skulle någon hålla ett föredrag enligt exemplet och det strider mot tex lagen om hets mot folkgrupp, har jag inga moraliska betänkligheter att dolt filma föredraget och sen ta med det till polisen. Frågan är bara vem som gjort lagbrott? Det kan vara värt att ta konflikt för.

Link to comment
Share on other sites

Det är en viktig rättsprincip att lagen är förutsägbart. Annars får man hänga som en jojo i ett snöre och ropar "jojo du har rätt" så fort någon åberopar sin version av lagen. Jag tycker inte att det är roligt eller hållbart att behöva filma med dolt kamera. Då kan det blir två som åtalas. Den som blir filmad under en kriminaliserad handling och den som filmar. Jag har inte blivit klokare av det som har skrivits hittills om saken. Är det någon mer som fundera?

Link to comment
Share on other sites

Alltså kan alla enligt http://www.lawline.se juristen dölja och skydda sina åsikter bakom upphovsrätten?!

Ja? Men tycker du verkligen att det är ett problem? Det är väl fullt rimligt att jag, om jag anordnar en föreläsning och bjuder in folk till den privata lokal jag hyrt, får bestämma om jag vill tillåta filmning eller ej? Precis som att folk som kommer hem till mig inte får tugga tuggummi. Jag är värd, alltså är det jag som bestämmer.

 

/Jakob

Link to comment
Share on other sites

Sen är det så att om du har ett uppviglingsmöte för dina rashetsande vänner i en hyrd lokal så finns det ett allmänintresse som gör att det är ok att rapportera från detta oavsett vad du tycker.

Det är ok att filma allt utom skyddsobjekt. Det finns en citatlag som säger att du får använda delar av din föreläsning i rapporteringen om den är filmad. Förbjudet att filma finns inte utan endast ev att någon motsätter sig att det sänds. Men det ska prövas mot allmänintresset.

 

Att filma en hel föreläsning och sälja den på DVD kunde däremot vara ett sätt att kränka din upphovsrätt.

 

Det är skillnad att ha ett publicistiskt uppdrag och att ha ett kommersiellt intresse av informationen.

 

/KN

 

Edit kan tillägga att om du jobbar på ett mediabolag som gör tex TV så finns det alltid en ansvarig utgivare. Om du gör en film som sänds i TV så är det den kanalens ansvariga utgivare som tar ansvaret. Själva insamlandet av materialet kan du inte bli åtalad för. Så lände du inte uppviglar eller betalar folk att begå olagliga handlingar. Om du lägger materialet på din websida så är det lite annorlunda. Läs på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ansvarig_utgivare

Link to comment
Share on other sites

Tänk er situationen att jag filma en polis som överträder sina befogenheter och misshandlar en person inne i en skola. Polisen säger att det är förbjudet att filma. Sedan backar kollegor och åklagare upp och säger att våldet var nödvändigt med hänsyn till situationen. Detta är kärnan i frågeställningen som vill belysa. Varje person som vill filma en dokumentär borde räkna med att en sån situation kan uppstå om man tex filmar politiska möten. Fokuseringen ligger nu på hur en dokumentärfilmare ska förhålla /skydda sig under sådana omständigheter.

Link to comment
Share on other sites

Det är inte olagligt att filma i skolan. Polisen har ingen rätt att ta utr, eller filmat material. Inte heller att gripa dig så länge du inte bryter en avspärrning. eller aktivt försvårar deras arbete. Den situationen är solklar. Eftersom du är på skolan så har du rätt att filma där. Det är snarast en etisk fråga. Allmänntresset måste vara större en ev etiskt "övertramp". Fast detta gäller ju först vid ev publicering av materialet.

Om åklagaren/polisen anser sig ha befogenheter att göra det de gör så kan de inte samtidigt ha ett problem med att det filmas. Du får även filma det som sker innanför en avspärrning, in genom fönster, osv. Den enda som har rätt att ta material eller hindra dig är militärpolis om du filmas ett skyddsobjekt och på så sätt äventyrar rikets säkerhet.

 

/KN

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
Det är inte olagligt att filma i skolan. Polisen har ingen rätt att ta utr, eller filmat material. Inte heller att gripa dig så länge du inte bryter en avspärrning. eller aktivt försvårar deras arbete. Den situationen är solklar. Eftersom du är på skolan så har du rätt att filma där. Det är snarast en etisk fråga. Allmänntresset måste vara större en ev etiskt "övertramp". Fast detta gäller ju först vid ev publicering av materialet.

Om åklagaren/polisen anser sig ha befogenheter att göra det de gör så kan de inte samtidigt ha ett problem med att det filmas. Du får även filma det som sker innanför en avspärrning, in genom fönster, osv. Den enda som har rätt att ta material eller hindra dig är militärpolis om du filmas ett skyddsobjekt och på så sätt äventyrar rikets säkerhet.

 

/KN

 

Men vad många av er menar är alltså att polisen själva har dålig koll på vilka regler som gäller om filmning?

Link to comment
Share on other sites

Polisen har ganska dålig koll på det mesta tycker jag. Liksom väktare och ordningsvakt. Men det är min personliga uppfattning. Om man håller sig till ämnet, så skriver tex IronLion att "polisen säger att det är olagligt att filma i skola". Det är Ironlion som säger meningen, inte polisen. Skulle polisen säga så, så har de grovt fel. Det troligaste är nog att polisen som organsiation vet nog hur det ligger till, men enskillda poliser kan göra fel eller gissar om lag ordning precis som du och jag. Polisen är inte lagen utan de som skall upprätthålla lag och ordning. Juristerna är de som har sista ordet om lagen.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

jag har ett liknande fall som inträffade nu i helgen. Jag och en polare håller på med att filma musikvideos och vi skulle filma utanför en fotoaffär då paret skulle gå in och sen som nästa bild skulle de fotas, fast detta skulel filmas på en helt annan ställe.

 

Jag frågade affären om vi fick filma. Vi var som sagt utomhus, vi var på allmän plats, det var ingen galleria, dock fick man se affären i bild och inte mer. Dock ville inte chefen för affären ha "såna" publicitet.

 

Gjorde jag fel eller har de fel i frågan? Jag frågade med tanke på att vara artig, men jag var på allmän plats och var knappast inom affärens område?

Link to comment
Share on other sites

En musikvideo måste anses som reklam och därmed har butiksinnehavaren rätt att kunna påverka sitt företags exponering. Även om det skulle vara "rätt" att göra det ändå så är det ytterst olämpligt. När ni planerar er nästa musikvideo ska ni börja med att kontakta alla innan ni kommer med kameror och grejor. Det ger folk en möjlighet att tänka över beslutet ordentligt.

Locka med ett tack till i eftertexterna.

 

/KN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...