Jag blev bjuden på kalas i Ronnums herrgård i Vargön. Ditkommen såg jag att vi skulle äta i "von Triers sal". När jag frågade personalen fick jag förklaringen att salen fått sitt namn eftersom Lars von Trier ibland filmar i Trollhättan. Nej, jubilaren saknar filmintresse så namngivandet av salen saknade betydelse när han valde plats för firandet. Då jag själv gjort tre nollbudgetlångfilmer var det onekneligen en lite udda upplevelse.

Lika udda som den gången jag var bjuden på bröllop, och på platsen för vigseln fann "Grönköp". Grönköpings Veckoblad har nämligen gett mig tillåtelse att placera min humor i Grönköping. Men det var inget som brudparet hade i åtanke. Och sedan bröllopet har jag inte filmat mer i Grönköping. Så det blev alltså "Grönköping avbrutet".

Har ni andra haft lika mysko upplevelser?