Jag skriver på spekulation några Tv-manus på engelska och kommer att så småningom vilja att någon avancerad förstaspråks-talare av engelska ger mig synpunkter på språket.

Jag förmodar att det finns en hel del språklärare i Sverige med ursprung från den s k anglos-sfären som jag kan tillfråga. Samtidigt vore det förstås bra att veta om det någonstans i landet redan finns någon grupp av personer - pålitliga, med engelsk-kunskaper över genomsnittet och helst på språklärar-nivå, och gärna med intresse för film - som regelbundet åtar sig kontroll-läsning av engelska-texter för en resonabel penning.

I så fall tar jag gärna emot tips.