Den 1 februari röstade riksdagen igenom regeringens förslag om en avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel. Förslaget börjar gälla 1 mars 2017 och innebär följande:
• Ledsagarregeln utvidgas till att även gälla åldersgränsen 15 år.
• Avgiften för att få en åldersgräns fastställd av Statens medieråd avskaffas.
• Tillståndskorten avskaffas.