Det är dax!

Skicka in din film till Sveriges Kortfilmfestival senast med 2 Februari!

generösa priset Cinemagiker - delas ut i år igen i samarbete med Apricot Stone!

Sveriges Kortfilmfestival 2014 | SVKF | 28-29 mars i Stockholm

ses på BioRio!