Hej,

Vi är ett litet team som har lyckats att få en privat investerare samt stöd till vår låg budget långfilm. Vi har inga etablerade producenter med oss och tagit på oss producent rollen själva, första gången. Har inget produktions bolag och undrar om det är det första vi bör göra nu är starta upp ett eget produktions bolag och öppna bank konto för att påbörja förproduktionen?

Bör filmens produktions bolag startas i Sverige eller i USA om filmen ska spelas in Sverige, har en (oetablerad) svensk producent men har samtidigt en amerikansk regissör, en amerikansk (oetablerad) producent och en del av hans medarbetare alla bosatta i USA?

Vad är för och nackdelarna med att ha produktions bolaget i Sverige alt USA? (produktionsmässigt och ekonomiskt).

Är vanligt att starta ett produktionsbolag endast för ett enskilt långfilms projekt?

Vem äger filmen i detta fallet, då regissören och manusförfattare är samma person, han har ej sålt rättigheterna till producenten utan endast överenskommet muntligt. Är det produktionsbolaget som vanligtvis äger en film?

Några råd vilken den bästa företags formen kan vara i detta fallet om vi öppnar i Sverige?


Mycket Tacksamma för svar eller hänvisning vart vi kan vända oss,

tack!