Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/23/2020 in all areas

  1. Hej, jag lyssnade på Peter Russell och beats verkar vara små problem/delproblem för hjälten som leder mot det stora målet. Alla filmer skall ha 20 beats per film så 20 problem som leder till slutet. Finns i denna interview hos Film Courage.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...