Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/13/2012 in all areas

  1. Det här: AVI är bara ett containerformat (eng. container, "behållare"). Precis som i verkliga livet så är det så att bara för att du vet hur själva behållaren är utformad och fungerar (flaska, tunna, flyttkartong) så betyder det inte att du vet vad som finns i den (sportdryck, vin, alla nummer av "Fantomen" mellan 1985 och 1989). Samma sak här. AVI specificerar hur multimediadatan lagras inne i filen. Inte hur den är kodad (vilka codecs - "format" - som används för ljud och bild). En flaska kan innehålla vatten eller mjölk eller svavelsyra - att du vet hur innehållet är lagrat i flaskan
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+01:00
×
×
  • Create New...