Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/12/2011 in all areas

  1. Alltså, jag tror att du hakar upp dig för mycket på ett specifikt ord: krav. Saken är den att om du bara läser TS mening igen så känns det mer som att TS använde ordet krav, fast han istället kanske skulle ha använt "förutsättningar" eller något liknande. "De enda krav är att manus ska vara skrivet på svenska, en enkel story, ingen invecklad krigshistoria etc." Det är till en början inget krav på dig som person, men OM man skulle vilja vara intresserad av att delta i projektet så är "kravet" (Stures "förhoppning och förutsättning") för projektet att det ska vara en enkel story skriven på sve
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...