Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/10/2010 in all areas

  1. Leta fram EQn och skär diskant ganska kraftigt tills du tycker att det låter "riktigt". Du kan även leka med reverb och plocka bort direktljudet helt och bara ha kvar en kort efterklang med väldigt lite diskant, eller kombinera EQn och reverbet.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...