Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 10/21/2009 in all areas

  1. Ja du, det är inte lätt. Så vi uppfattar avstånd, speciellt via microphon, är ungefär lika mycket beroende på frekvensgång som reflektioner. Nu skrev du iof inte om det var shotgun eller nån form av njure på boomen, men oavsett så lär karaktären både i rummet & direkt skilja sig markant mellan dom. Av just den här orsaken brukar man aldrig blanda myggor med boom, men måste man så måste man, & då är det tyvärr bara hård filtrering som gäller. Hur man maskerar/dämpar reflektioner så att det ska matcha är omöjligt att ge ett bra svar på utan att ha materialet framför sig, tyvärr svårt ä
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...