Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 01/20/2009 in all areas

  1. Jag håller med, men jag anser själv att jag inte gjort nått personangrepp och jag sa skrev själv att om någon har ett problem med mig så kan det lösas simpelt och diskret över PM.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...