Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/24/2008 in all areas

  1. Det är skrämmande läsning, men det är inget som förvånar mig. Det är en ganska naturlig konsekvens av det rådande samhället. Offerrollen hyllas i ständiga snyftreportage samtidigt som det politiskt korrekta har blivit lag; och till råga på detta har det blivit ekonomiskt gynnsamt att skrika "diskriminering". Det är ingen nyhet att det finns flera personer som har gjort det till en profitdrivande verksamhet att anklaga folk för diskriminering för att sedan få till en förlikning och tjäna storkovan. Det fina med att driva mål genom exempelvis diskrimineringsombudsmannen är att det inte kostar käranden en spänn. Inga pengar att förlora med andra ord. Det som händer på Lärarhögskolan är bara ett extremt symptom på en bakomliggande sjukdom, och det är att yttrandefriheten har fått allt färre vänner. DN har tidigare på både ledarplats och i kulturdelen försvarat idén om att det är den "kränkte" som definierar när en "kränkning" har ägt rum, och det är minst sagt skrämmande när en av våra största dagstidningar inte vill stå upp för yttrande- och pressfrihet. Ett annat problem är att man redan i lagboken har slagit fast att vissa grupper i samhället står högre än andra, i synnerhet invandrare och homosexuella. Etiketten "hatbrott" innebär inget annat än att vi har en åsiktspolis i Sverige, men inte ser vi upprörda ledarskribenter för det. All pk-media står för idén om att det värsta man kan vara är vit man. Satan vad skyldig man är till all världens ondska då. Det roliga är att även ett inlägg som detta kan få folk att kalla mig både rasist och homofob utifrån en snedtolkning av några bisatser, vilket naturligtvis bara är nonsens. Det är konstigt att även sanning anses behöva beivran. /Jakob
    1 point
  2. Tyvärr är jag nödgad att hålla med dig om vart det barkar. PK är viktigare än resultatet. Delar av detta kan spåras till den flod av postmodernism som härjar på Stockholms Universitet. Här kan man inte tala om att kasta ut barnet med badvattnet utan att tömma huset och vattenskada stommen. Trots att MZ skriver om detta nu har det varit känt i långa tider att pedagogiska institutionen på SU lider av dumhet(er). Folk har avbrutit, avslutat och avstått från vidar verksamhet på SU i avvaktan på att postmodernismens dravel ska åka ut med spolvattnet. Men, tyvärr verkar det sitta kvar i väggarna. (en del luttrade läser kanske in ett "porslinskanterna" här på eget bevåg.) Syndromet känns igen från flera andra havererade konstellationer. Flödet till undergång är ungefär samma som i tex Zimbabwe. Först defineras en grupp sig som offer. Offret pekar ut sina gärningsperson som då kollektivet pekas ut som grupp. Eftersom offren gärna pekar på historiska lidande som bas kräver nu offren sin rätt i nutid genom att våldföra sig på sina utpekade gärningspersoner. Detta tillvägagångssätt gör på en och samma gång fyra grava fel utan att åtgärda ursprungligt fel. Det första felet är dömandet av de historiska gärningspersonerna. Detta sker utan rättegång och ofta summarisk. Det andra felet är att de historiska offren själva inte kommer till tals. Eftersom dagens påstådda offer bedöms enligt en mall som helt utgår från deras känslighet, blir de trodda på egna utsagor utan att ens få ifrågasättas. Genom att föra in denna omvända form av bevisbörda måste de utpekade gärningspersonerna bevisa sin egen oskuld. Det tredje felet är att oskyldiga straffas som kompensation för historiska oförätter. Det fjärde felet är att de påstått historiska offren inte får upprättelse i sin tid. Bara för att detta förekommer idag innebär inte att det kommer att upphöra. Förmodligen kommer detta att eskalera på samma sätt som häxprocesser tills ingen vill ha med den pedagiska institutionen på Stockholms Universtit eller deras utexaminerade att göra. Skälet till att jag nämner häxprocess är dess grund i grekisk rättvisa och att tvingas bevisa sin oskuld mot hörsägen. Det blir omöjligt om inte alla hela tiden låter alla konversationer avlyssnas, arkiveras och finnas tillgängliga till preskriptionstiden gått ut för respektive brott, samt tidsfristen om 10 år för skadestånd. Uppenbarligen har objektivitetskravet i myndighetsutövning och allas lika behandling inför lagen satts ut spel just i detta förvaltningsområde, och tillika i skatterättsliga ärenden. Men det är en annan tråd.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...