Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 07/26/2007 in all areas

  1. Som san Nörd så öppnar jag aldrig en förpakning (på grund av minskat marknasvärde, har alldrig förstått folk som lekte med sin starwars figurer, otroligt) utan jag använder bara alla andras saker. På så sätt så får de den stora äran att slita med förpakningen. Så köp varan och ladda sedan ned progrmet från Internet, kanske må vara olagligt, men du har ju faktiskt köpt det och kan använda din cd nyckel, vilket faktiskt är det du betalar för, licensen, och låt förpakningen stå vackert orörd i hyllan. Och för guds skul låt den inte samla damm, damma av den minst tre gånger per dag.
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...