Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing content with the highest reputation on 11/23/2006 in all areas

  1. Även om handlingen känns klassikt gillar jag idén. Främst beroende på gravstenarna, vilket gör att du enkelt kan få en fungerande struktur för berättelsen. Det är främst det ”bakomliggande” som jag hänger upp mig – alltså anledningen till att allt händer. Kommer det först fram i tredje akten? Några frågeställningar: - Vad fyller hans förhoppning om att bli författare för funktion i berättelsen? ”Jack is a dull boy”?) - Vad finns det för anledningar till att han inte kan lämna stugan? Är det för att tjejen försvunnit med bilen (kan inte ta sig någonstans)? Letar han efter henne? - Va
    1 point
This leaderboard is set to Stockholm/GMT+02:00
×
×
  • Create New...