FAQ för Voodoo Film

Här kan du hitta svar på frågor om hur vBulletin fungerar. Använd länkarna eller sökfältet nedan för att hitta runt.

Allmänt

Vi övervakar diskussionerna med tanke på de problem som kan uppstå på ett diskussionsforum. Inlägg som publiceras på detta diskussionsforum görs tillgängliga för allmänheten. Inläggen uttrycker endast inläggsförfattarens åsikter och lösningar. Vi på Voodoo Film står inte nödvändigtvis bakom de åsikter som publicerats på detta forum.

Regler

1 § Du accepterar att inte posta inlägg som leder till eller innehåller personangrepp, hot eller uttrycker missaktning, nedvärdering för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, kön, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse.

1.1 § Det är inte tillåtet att publicera eller direktlänka till sidor som leder till pornografiskt/sexuellt innehåll eller olaga våldsskildringar.

2 § All form av annonsering eller försäljning av varor/tjänster är inte tillåtet om inte dessa specifikt har efterfrågats (med undantag för annonseringsforumet).

2.1 § Så kallade klicklänkar, spam, korspostning, kedjebrevsverksamhet, pyramidspel, utbjudning av sexuella tjänster är förbjudet.

3 § Du får inte på något sätt visa material genom Voodoo Film forum som är skyddat av internationella upphovsrättslagar och som är skapat av någon annan person än dig själv.

3.1 § Det är inte heller tillåtet att använda Voodoo Film forum som ett medium för att tillgodogöra sig själv eller andra med upphovsrättsskyddat material.

3.2 § Ingen förutom upphovsmannen äger rätt att publicera delar eller diskussioner i helhet på Internet eller i andra kommunikationsmedium. Om så önskas krävs ett skriftligt tillstånd från upphovsmannen. Vi på Voodoo Film forum äger ej heller rätt att tillåta publicering utan skriftligt tillstånd från upphovsmannen i fråga.

4 § Svordomar och grovt språk undanbedes. Dina inlägg ska hålla en kamratlig ton och ett vårdat språk för allas trevnad.

5 § I vissa fall kan inlägg redigeras om inlägget i fråga upprör administrationen eller flertalet användare.

6 § Rubriker på nystartade diskussioner ska vara tydlig, lättbegriplig och beskriva ämnets innebörd väl.

7 § Nya ämnen ska placeras i ett forum vars beskrivning överensstämmer med ämnets innehåll.

8 § Instruktioner för specifika forum eller åtgärder (till exempel moderators tillsägelse) ska följas.

Tillämpning av regler

  1. Varningar/tillsägelser. Bryter du mot reglerna kommer du att få en varning, och ditt inlägg kommer eventuellt att redigeras. En varning ger straffpoäng och efter ett visst antal poäng stängs ditt medlemskonto av. Du kan också få tillsägelser (som dock inte ger straffpoäng). Ditt konto kan också stängas av vid grovt missbruk eller om du har en felaktig e-postadress.
  2. Ändring av regler. Voodoo Film förbehåller sig rätten att ändra på reglerna när som helst. Information om ändringarna skall vara medlemmarna tillhanda minst en vecka innan ändringarna träder i kraft.
  3. Rapportera regelbrott. Som medlem uppmanas du också att rapportera in brott mot forumets regler.
  4. Tveksamheter. Fråga alltid administrationen på Voodoo Film om du är osäker på hur reglerna ska tolkas.

Forum med speciella anvisningar

Vissa forum har speciella anvisningar som måste följas. De är bland annat Kolla min film!, Kolla mitt manus! och Diskussioner. Det innebär att vi ställer större krav på de ämnen och inlägg du skriver i dessa forum.

I Kolla min film! har anvisningarna tillkommit för att göra det lättare för tittarna att sålla bland filmerna, och för att filmaren på ett bättre sätt ska kunna visa sin film för att få mer konstruktiv kritik.

I varje forum finns ett särskilt ämne placerat överst som beskriver anvisningarna. Om du inte följer dessa anvisningar kan det hända att du får en tillsägelse, och vid flertalet övertramp kan du få en varning.

Varningar och tillsägelser

Du kan få varningar eller tillsägelser om du bryter mot reglerna på forumet. Du får meddelande om detta via ett privat meddelande (PM) eller e-postmeddelande. Du kan också se en lista över dina förseelser i din profil och kontrollpanel. Men den är anonym och ingen annan än du kan se listan.

För en varning tilldelas du ett antal straffpoäng. De flesta poäng försvinner efter en månad, medan grövre regelbrott kan stanna kvar för alltid. Efter 15 straffpoäng kommer alla dina inlägg att granskas innan de publiceras. Efter 30 straffpoäng blir du automatiskt avstängd från forumet. Tillsägelser ger dock inga straffpoäng.

Nedan är en lista över alla förseelser, vilka regler de hänvisar till, hur länge de är kvar och antalet straffpoäng för varje förseelse:

Förseelse Regel Poäng Förfaller efter
Ovidkommande inlägg § 2.1 1 1 månad
Korspostning § 2.1 1 1 månad
Skapat nytt ämne i fel forum § 7 1 1 månad
Vag eller otydlig rubrik § 6 1 1 månad
Ej följt särskild instruktion § 8 1 1 månad
Skapat nytt ämne utan att läsa igenom FAQ § 8 1 1 månad
Länk till piratkopierat material § 3, 3.1 2 1 månad
Hänvisning till piratkopierat material § 3.1 2 1 månad
Otillåten annonsering § 2 2 1 månad
Okamratlig ton § 4 2 1 månad
Personangrepp § 1 2 1 månad
Spam § 2.1 2 1 månad
Ovårdat språk § 4 2 1 månad
Pornografi § 1.1 3 Permanent
Olaga våldsskildringar § 1.1 3 Permanent
Pornografi (grov) § 1.1 5 Permanent
Ovårdat språk (grov) § 4 5 Permanent
Personangrepp (grov) § 1 5 Permanent
Olaga våldsskildringar (grov) § 1.1 5 Permanent

Lagtexter

Sök i FAQ

Välj det här alternativet om du vill att din sökning ska leta i både texten och rubriken för FAQ-ämnet.

Välj ett alternativ här för att ange hur du vill att din sökfråga ska hanteras. "Alla ord" kommer att ge ett resultat med mest träffar men kanske med minst relevans, medan "Fullständig fras" kommer att ge ett resultat som innehåller exakt det du söker efter.